کمیته علمی و داوری مقالات

داوران مقالات و سخنرانان کنفرانس از بخش دانشگاهی و صنعتی انتخاب شده اند که به دقت به داوری مقالات پرداخته اند. نام برخی از این همکاران آورده شده است.

کمیته علمی و داوری مقالات

امین احمدپور: پتروشیمی بندر امام، وحد پژوهش

اهورا سرداری: پتروشیمی شهید تندگویان

حسن اکبری: رییس کل آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت ملی پتروشیمی

عظیم مجرد: پتروشیمی فجر

علی داسمه: پخش فرآورده های نفتی استان هرمزگان

فریده عتابی: دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، علوم و تحقیقات تهران

کامروز علیزاده: دانشگاه صنعتی سهند

مهدی جلایر: پالایشگاه نفت بندرعباس

مهرنوش محمدی: گروه مهندسی شیمی دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

نرگس فلاح: عضو هیات علمی گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شهین حیدری ارجلو: عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران

امير محمد نصرآبادي: رييس مهندسي فرآيند شرکت پالایش نفت بندرعباس

افشين بهروزي : رييس پژوهش و فنآوري شرکت پالایش نفت بندرعباس

محسن پيرزاده: مسوول مهندسي پالايش واحدهاي تقطير و كاهش گرانروي شرکت پالایش نفت بندرعباس

Comments are closed.